Marek Burzyński

dr doc. Marek BurzyńskiWłaściciel firmy. Jest wieloletnim pracownikiem, obecnie emerytowanym, Uniwersytetu Wrocławskiego angażującym się w dydaktykę na uczelni i poza nią. Przygotowywał pytania z zakresu biologii na egzaminy wstępne różnych kierunków studiów. Członek Zespołu Przedmiotowego Biologii Wojewódzkiego Zespołu Egzaminacyjnego ds. Programu NOWA MATURA, posiada również certyfikat egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej dla zewnętrznego oceniania prac maturalnych z biologii oraz uczestniczy jako egzaminator w Olimpiadzie Biologicznej. W latach 2009-2013 był koordynatorem dydaktyki w Inst. Biologii Roślin Uwr (obecnie w Instytut Biologii Eksperymentalnej UWr.).