Anna Górska

dr Anna GórskaDoktor nauk biologicznych. Nauka i praca w polskich szkołach i na zagranicznych uczelniach, pozwoliła jej na zdobycie nie tylko wiedzy fachowej z zakresu biologii, ale również zapoznania się z różnorodnym podejściem do procesu edukacji w Polsce i za granicą.

Studiowała biologię i fizykę na Uniwersytecie Wrocławskim. W roku 2005 uzyskała tytuł doktora nauk przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego. Dwuletni staż podoktorski odbyła w największym w Stanach Zjednoczonych ogrodzie dendrologicznym, Arnold Arboretum of Harvard University w Bostonie. Z zamiłowania do przyrody i zainteresowania technikami, jakie w procesie edukacji mogą dawać multimedia, zrodził się pomysł powołania do życia Wydawnictwa Zielonka.