Ulmus laevis
Wiąz szypułkowy, Ulmus laevis Pall.

Rodzina Wiązowate (Ulmaceae)

Gatunek rodzimy; gleby żyzne i wilgotne, cienioznośny, odporny na mrozy i zanieczyszczenie powietrza [1, 2]

Drzewo do 40 m wysokości.Występuje w Europie od Bałkanów po Kaukaz [1, 2].

Kwiaty bez płatków
Długie szypułki
Owoc
Wyraźnie niesymetryczne liście
Drewno - " i kule armatne , nie łatwo potrzaskają"
Przypory
Ziołolecznictwo

Charakterystyczną cechą wiązu szypułkowego są długie szypułki kwiatów (do 2 cm). Kwiaty są niewielkie i wiatropylne, pozbawione płatków korony, zebrane w pęczki po 15-30. Wiąz szypułkowy kwitnie wczesną wiosną (marzec, kwiecień).

wiąz szypułkowy, Ulmus laevis, kwiaty

"Wiąz długoszypułkowy u nas bardzo pospolity, poznaie się po długich szypulkach kwiatów i owoców (...) Szypułka kwiatowa ośm linii dluga; kielich pięknie brunatno czerwony, dzwonkowaty" [3]

wiąz szypułkowy, Ulmus laevis, przekwitnięte kwiaty


Długie szypułki mają również owoce, orzęsione skrzydlaki (orzeszki otoczone skrzydełkiem), wiązu szypułkowego.

"Skrzydlaki rzęsowate mają 1/2 cala długości [1-1,5 cm] i 1/2 szerokości; wcięcie górne głebokie a dwa rogi od siebie odstaja.(...) Nasienie dojrzewa w końcu czerwca lub początku lipca. (...) U pospólstwa [wiąz szypułowy jest] pod nazwiskiem gabiny znajomy." [4]

wiąz szypułkowy, Ulmus laevis, owoce


Polską jesień złotą czynią m.in. liście wiązów, które przebarwiają się na intensywnie żółty kolor. Liście wiązów łatwo jest poznać po niesymetrycznej nasadzie - jedna strona blaszki liściowej kończy się wyżej niż druga.

wiąz szypułkowy, Ulmus laevis, liść jesień

Wiąz szypułkowy można odróżnić od innych krajowych gatunków wiązów po tym, że nerwy boczne jego liści są wyraźnie rozgałęzione tylko u nasady, która dodatkowo jest zawsze mocno niesymetryczna (z reguły różnica 3-4 nerwów bocznych).

wiąz szypułkowy, Ulmus laevis, liść lato

"Drzewo to czerwonawo-plamiste, twarde, do Dębowego podobne, iest iedno z naylepszych. Tak iest mocne: że go, i kule armatne , nie łatwo potrzaskają, a dla tego zażywa się do budowania Okrętów." [5]

wiąz szypułkowy, Ulmus laevis, przypory

W przypadku wiązu szypułkowego warto też zwrócić uwagę na przypory, które wykształcają się często u nasady pnia. Cecha ta nie występuje u innych naszych wiązów.

wiąz szypułkowy, Ulmus laevis, przypory

"Pod względem lekarskim wiąz nie wielkie ma znaczenie; bywała jednak dawniej używaną z niego kora (...) jako środek wzmacniający w osłabieniu trawienia, w zimnicach, puchlinach wodnych, w dnie (artrytyzmie), krwotokach śluzotokach i t. p., a najwięcej w wyrzutach skórnych." [6]

Wiąz szypułkowy, Ulmus laevis

Literatura:

1. Seneta W., Dolatowski J., 2006."Dendrologia" Wydanie II poprawione i uzupełnione. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006. s. 160

2. Bugała W., 1991. "Drzewa i Krzewy dla terenów zieleni" wydanie II. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1991. s. 147-149

3. Michał Szubert. Warszawa 1827. "Opisanie Drzew i Krzewów Leśnych Królestwa Polskiego". DRUKARNIA N. GLÜCKSBERGA. s. 32-33

4. Józef Gerald-Wyżycki, 1845. Zielnik Ekonomiczno - Techniczny. Drukiem Józefa Zawadzkiego, Wilno 1845. s. 41

5. Krzysztof Kluk, 1786."Dykcyonarz Roślinny". Drukarnia J.K. Mci y Rzeczypospolitey, Warszawa 1786. s. 140

6. ENCYKLOPEDYJA POWSZECHNA TOM XXVI, 1867. WARSZAWA, druk i własność S ORGELBRANDA Księgarza i Typografa. s. 834-835

opracowała Anna Górska, Wrocław 2015