Kalina koralowa, Viburnum opulus
Kalina koralowa, Viburnum opulus L.

Rodzina Piżmaczkowate (Adoxaceae)

Gatunek rodzimy; gleby żyzne, wilgotne, światłolubny, cienioznośny, odporny na mróz i zanieczyszczenie powietrza [1, 2, 10].

Krzew do 5 m wys., żyje do 50 lat. Występuje w Europie, pn. Afryce i w zach. Azji [1, 2, 10].

Symbol dziewictwa
Kwiaty
Odmiana "śnieżna kula"
Ziołolecznictwo
Owoce w kuchni
Siedlisko

Kalina stanowiła symbol młodości i niewinności, być może z powodu dużych kwiatów brzeżnych, które przypominają wianek, symbol dziewictwa. Czasem kalinę sadzono na grobach  panien i młodzieńców, takie krzewy stawały się tabu, zerwanie ich gałązki groziło karą sił wyższych [3].

Kalina koralowa, Viburnum opulus, kwiaty

Kwiatostan dzikiej kaliny koralowej posiada duże, płonne kwiaty zewnętrzne pełniące rolę powabni oraz małe, płodne kwiaty wewnętrzne, które po zapyleniu dają owoce.

Kalina koralowa, Viburnum opulus, boule de neige - kwiaty


Kalina koralowa jest popularną rośliną ozdobną. Niektóre z jej ogrodowych odmian mają kwiatostany zbudowane wyłącznie z dużych kwiatów płonnych. Takie krzewy pięknie kwitną, ale nie zawiązują owoców.

Już 200 lat temu odmiana płonna (czcza) kaliny koralowej buldeneż (fr. boule de neige – śnieżna kula) była popularna w polskich ogrodach. Świadczy o tym poniższy tekst:

"Odmiana na któréy wszystkie kwiaty na czcze się pozamieniały i dla tego podbaldach płaski w kulę się przeistoczył, bardzo się w ogrodach dla swéy piękności upowszechniła pod nazwiskiem bou le de neige; podoba się tym bardziéy, że kwiaty z początku zielonawe późniéy śnieżystą białość dostaią; trwaią prócz tego długo i cały krzew gęsto pokrywaią. Rozmnaża się tylko przez odkładanie lub szczepienie, bo nigdy żadnego owocu nie wydaie."[4]
Kalina koralowa, Viburnum opulus, owoce

Kalina koralowa występuje w Europie, Azji, a także w Ameryce Północnej (Viburnum opulus var. americanum). Jej właściwości lecznicze, głównie przeciwskurczowe, znane były na wszystkich trzech kontynentach. Indianie, podobnie jak mieszkańcy Europy i Dalekiego Wschodu używali wywarów z różnych części rośliny w leczeniu m. in. przeziębienia i gorączki oraz chorób kobiecych np. związanych z krwotokami poporodowymi [5, 6].

Aby ograniczyć zbiór kaliny koralowej, jako rośliny leczniczej,  objęto ją w 1983 roku częściową ochroną gatunkową, która została zniesiona w roku 2014 [8].

Kalina koralowa, Viburnum opulus, liście i owoce

Owoce dzikiej kaliny koralowej mają gorzkawy smak, dzięki czemu nie są zjadane przez zwierzęta w pierwszej kolejności i utrzymują się zimą długo na krzakach [1]. Jeżeli jednak poddamy je obróbce termicznej, to gubią one gorycz i lekko trujące właściwości [9] (jedzone na surowo mogą powodować dolegliwości przewodu pokarmowego [5]).

W krajach byłego Związku Radzieckiego, gdzie na szeroką skalę robi się przetwory z owoców kaliny, istnieją odmiany o łagodniejszym smaku, które bardziej nadają się na dżemy, soki i nalewki [7].

Kalina koralowa, Viburnum opulus, owoce zimą

Kiedyś na ziemiach polskich pozyskiwano również owoce tego krzewu, o czym pisze poniżej prof. Szubert - założyciel Warszawskiego Ogrodu Botanicznego:

„Owoc ze środkowych kwiatów rozwiiaiący się iest dosyć duży, podługowaty, mięso iest wodniste różowe i przezroczyste, pestka iest spłaszczona, serduszkowata, blado różowa i twarda, (…) Smak tego owocu iest kwaskowaty, sciągaiący, ptaki go niektóre lubią i dla tego go ptaśnicy używaią. Żydostwo i ubodzy u nas często go iadaią i dla tego gdzie niegdzie na targach w małych wiązkach po groszu go przedaią. W Rossyi także go iadaią, a w niektórych prowincyach umieią z niego robić trunek upaiaiący.”[4]

Kalina koralowa, Viburnum opulus, pokrój

Kalina koralowa rośnie w miejscach wilgotnych, często nad brzegami rzek i strumieni, o czym mówi m.in. dawna pieśń galicyjska:

"Ty pójdziesz górą, ty pójdziesz górą, a ja doliną.
Ty zakwitniesz różą, ty zakwitniesz różą, a ja kaliną" [1]

czy też inna pieśń:

"Czego, kalino, w dole stoisz?.
Czy ty się letniej suszy boisz? " [11]

Brzoza brodawkowata, Betula pendula
Literatura:

1. Seneta W., Dolatowski J., 2006."Dendrologia" Wydanie II poprawione i uzupełnione. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006. s. 490-492

2. Bugała W., 1991. "Drzewa i Krzewy dla terenów zieleni" wydanie II. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1991. s. 534

3. Ziółkowska M., 1983. „Gawędy o drzewach”. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa, 1983. s. 148-152

4. Michał Szubert. Warszawa 1827. "Opisanie Drzew i Krzewów Leśnych Królestwa Polskiego". DRUKARNIA N. GLÜCKSBERGA. s. 199-201

5. "Encyklopedia zielarstwa i ziołolecznictwa" pod redakcją H. Strzeleckiej i J. Kowalskiego, 2000. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000. s. 213-214

6. Moerman Daniel E., 2006. "Native American Ethnobotany". Timber Press, Portland, Oregon, U.S.A.. s. 595

7. Czikow P., Łaptiew J., 1988. "Rośliny lecznicze i bogate w witaminy" Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1988. s.143-145

8.  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r. Nr 0, poz. 1409).

9. Łuczaj Ł., 2013. "Dzika kuchnia". Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Warszawa. s. 130-133

10. Kollmann J., Grubb P.J., 2002. "Viburnum lantana L. and Viburnum opulus L. (V. lobatum Lam., Opulus vulgaris Borkh.)".Journal of Ecology 2002 90, 1044–1070

11. Moszyński K., 1968."Kultura Ludowa Słowian. Kultura duchowa". Tom II, część 2, Wydanie drugie. Książka i Wiedza, Warszawa, s. 521

opracowała Anna Górska, Wrocław 2015