Taxus baccata
Cis pospolity, Taxus baccata L.

Rodzina Cisowate (Taxaceae)

Gatunek rodzimy,chroniony; gleby przeciętne i świeże, cieniolubny, wrażliwy na ostre mrozy, odporny na zanieczyszczenia powietrza [1, 2]

Powoli rosnące drzewo, żyje do 2 tys. lat. Występuje na obszarach Europy, pn. Afryki i zach. Azji o klimacie umiarkowanym, ciepłym i morskim [1, 2].

Ochrona - już Jagiełło chronił cisa
Kwiaty męskie
Kwiaty żeńskie
Nasiona w osnówkach, nie w szyszkach
Działanie przeciwnowotworowe
Genealogia - pradawne drzewo

Cis pospolity rośnie bardzo powoli, a jego drewno, które jest twarde, ciężkie, bardzo sprężyste, doskonale nadawało się do wyrobu łuków i kusz. Już w XV w. istniało niebezpieczeństwo całkowitego wytrzebienia tego gatunku z polskich lasów. Aby temu zapobiec Władysław Jagiełło 1423 roku objął cis pospolity ochroną:

"Jeśliby kto wszedłszy w las , drzewa które znajdują się być wielkiej ceny jako jest cis albo im podobne, porąbał, ten może być przez pana albo dziedzica pojman"[3]

Cis pospolity, Taxus baccata, kwiaty męskie

U cisa niewielkie (ok. 5 mm) kwiaty męskie wyrastają w kątach igieł. Kwiaty te mają pylniki o charakterystycznym tarczkowatym kształcie.

Cis pospolity, Taxus baccata, kwiaty żeńskie

Przypominające pąki kwiaty żeńskie cisa są bardzo niepozorne i mają zaledwie około 2-3 mm wielkości. Najważniejszą częścią kwiatu jest wystający w części szczytowej zalążek, który po zapłodnieniu daje nasiono. W pełni dojrzały, gotowy do zapylenia zalążek wytwarza na swoim wierzchołku kroplę mikropylarną.

Cis pospolity, Taxus baccata, dojrzewające nasiona w osnówkach

Cis pospolity jest rośliną trującą. Wszystkie jego części, za wyjątkiem czerwonej osnówki, zawierają toksyczny alkaloid taksynę, która zaburzając m.in. pracę układu krwionośnego, w tym serca oraz układu oddechowego, powoduje szybką śmierć [4]. Czerwona osnówka otaczająca nasiono jest natomiast jadalna, ma słodkawo mdławy smak przypominający budyń.

Cis pospolity, Taxus baccata, nasiona w osnówkach

Występujące w cisie toksyczne alkaloidy mają zdolność zaburzania podziałów komórkowych, co wykorzystuje się w chemoterapii (preparaty Docetaksel, Taxol). Ich lecznicze działanie zostało udowodnione m.in. w przypadku raka piersi, płuc, czy gruczolaka żołądka [4, 5].

Cis pospolity, Taxus baccata, kora

"Piklitaksel [Taxol] został izolowany po raz pierwszy z kory drzewa Taxus brevifolia [kuzyn naszego cisa], rosnącego w USA na wybrzeżach Pacyfiku (...). Klinicznie został zastosowany z pozytywnym wynikiem w nowotworach jajników, płuc, gruczołu krokowego, powodując całkowite lub częściowa remisje. Jest on jednym z najlepszych i najbardziej efektywnych leków przeciwnowotworowych. (...) Ze względu na ograniczone możliwości uzyskiwania tego związku rozwinęły się poszukiwania innych, wydajniejszych źródeł substancji pochodnych taksanu, m.in. w liściach cisów, także krajowego gatunku Taxus baccata."[5]

Cis pospolity, Taxus baccata, pokrój

Niektórzy botanicy uważają, że cisy są bardzo starą gałęzią genealogiczną. Prawdopodobnie wyodrębniły się one w procesie ewolucji wcześniej przed innymi iglakami. Wskazują na to tak wyjątkowe cechy, jak brak żywicy, czy też to, że u cisa otoczone czerwona osnówką nasiona występują pojedynczo, a nie jak u większości iglaków w wielonasiennych szyszkach [1].

Wiąz szypułkowy, Ulmus laevis

Literatura:

1. Seneta W., Dolatowski J., 2006."Dendrologia" Wydanie II poprawione i uzupełnione. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006. s. 27-30

2. Bugała W., 1991. "Drzewa i Krzewy dla terenów zieleni" wydanie II. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1991. s. 31-34

3. Gottwald K. Z., 1922. "Najstarsze ustawy ochronne w dawnej Polsce". Ochrona Przyrody, Vol. 3, s. 16-17

4. "Encyklopedia zielarstwa i ziołolecznictwa" pod redakcją H. Strzeleckiej i J. Kowalskiego, 2000. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000. s. 93-94

5. Kohlmünzer S., 2007. "Farmakognozja. Podręcznik dla studentów farmacji." Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007. s. 491-493

opracowała Anna Górska, Wrocław 2015